Senare utdelning av morgontidningen

Tidningen började delas ut senare än vanligt men konsumenten hade inte avtalat med företaget om att tidningen skulle delas ut före en viss tid.

Konsumenten hade en prenumeration på en av de stora morgontidningarna. Plötsligt började tidningen delas ut så sent att han inte hann läsa den innan han gick till arbetet. Konsumenten begärde ersättning.

ARN ansåg att konsumenten inte hade bevisat att han och företaget avtalat om att morgontidningen skulle delas ut före en viss tid. ARN konstaterade att tidningen inte heller hade distribuerats senare än konsumenten haft anledning att vänta sig. ARN avslog konsumentens krav.

Tillämplig lag: 16 § konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden