Sex månader efter leveransen är det köparen som ska bevisa att felet funnits ifrån början

Ett företag ansvarar för fel som finns vid leveransen även om felet visar sig först senare. Om det inte har gått mer än sex månader från det att varan köptes ska felet anses ha funnits redan från början om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art. Därefter är det konsumenten som ska bevisa att felet funnits från början.

Konsumenten köpte en barnvagn men när han efter fem månader började använda vagnen uppkom flera fel i följd. Efter att den ettåriga garantin gått ut ville företaget inte längre avhjälpa felen kostnadsfritt. Konsumenten krävde att få häva köpet vilket företaget inte gick med på.

ARN konstaterade att ett företag ansvarar för fel som finns vid leveransen även om felen visar sig först senare. ARN ansåg dock att konsumenten inte hade bevisat att felet funnits från början. Konsumentens krav avslogs därför.

Tillämplig lag: 20 och 20 a §§ konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden