Skada på grund av bristfällig emballering

Lennart skickade per post sin dator för reparation. Under posttransporten till verkstaden skadades datorn. Han fick betala 4 000 kr för att reparera fraktskadan på datorn. Lennart krävde därför ersättning av Posten för reparationskostnaden, men ARN gav honom inte rätt.

Posten bestred yrkandet och anförde att de inte kan ta ansvar om skadan beror på bristfällig emballering. Lennart hade inte packat datorn på rätt sätt. I en försändelse av detta slag skall godset enligt gällande villkor vara fixerat, det skall finnas stötupptagningsemballage och deformationszoner. Inget av detta fanns på försändelsen från Lennart.

ARN avslog Lennarts krav och motiverade sitt beslut med att det framgick att den emballering av datorn som Lennart hade utfört var bristfällig. Posten hade därför inte något ansvar för att datorn hade skadats under transporten.

Till söksidan för avgöranden