Skador av hårbehandling som inte utförts på fackmässigt sätt gav pengarna tillbaka

Konsumenten lät göra folieslingor hos en frisör. Han fick en sårskada i hårbotten och begärde pengarna tillbaka, vilket företaget inte gick med på. Konsumenten anmälde företaget till ARN. I sin anmälan skickade han med ett läkarintyg som visade att han hade fått skador i hårbotten.

ARN konstaterade att det är konsumenten som måste bevisa att det var fel i tjänsten. ARN ansåg att läkarintyget bevisade att företaget inte hade utfört tjänsten fackmässigt, att felet var allvarligt och att konsumenten skulle få pengarna tillbaka.

Tillämplig lag: 4 och 9 §§ konsumenttjänstlagen

Till söksidan för avgöranden