Spräckt display på mobilen

Tre månader efter köpet upptäckte Evert att displayen på hans mobiltelefon var spräckt. Säljaren menade att felet var självförvållat och inte täcktes av garantin. Evert krävde att säljaren skulle reparera mobiltelefonen utan kostnad för honom.

Säljaren motsatte sig kravet. Vid undersökning konstaterades att telefonen hade utsatts för yttre åverkan. Displayen var skadad. Några synliga yttre skador behöver inte finnas, utan skadorna finns under höljet. Skadorna kan inte ha funnits vid leveransen. I så fall hade telefonen inte kunnat fungera utan anmärkning under flera månader.

En spräckt display är normalt inte ett ursprungligt fel. Denna typ av skada uppkommer oftast genom yttre åverkan. Nämnden kunde inte finna någon annan rimlig förklaring till att Everts display gått sönder än att skadan uppstått genom sådan yttre påverkan. Även om skadan uppkommit inom de första sex månaderna efter köpet så innebar det att felet varken täcktes av garantin eller det särskilda presumtionsansvar som en säljare har enligt konsumentköplagen (20 a §) under de första sex månaderna efter leveransen. Därför avslogs Everts krav.

Till söksidan för avgöranden