Stöld från garderob

Karin lämnade vid ett restaurangbesök in sin jacka i den bevakade garderoben. I jackfickan lämnade hon kvar sin mobiltelefon, nycklar och ID-kort. När hon skulle hämta ut jackan fick hon fel jacka. Det visade sig att hennes egen jacka, inklusive de saker som legat i den, hade försvunnit.

I garderoben fanns en skylt där det angavs att garderoben inte ansvarade för värdesaker. Texten var dock så liten att den var oläslig för en besökare. Garderoben ersatte henne för jackan, men Karin yrkade ersättning även för mobiltelefonen, byte av lås och nytt ID-kort.

Garderoben bestred yrkandet. I garderoben finns ett anslag där man friskriver sig från ansvar för värdesaker och lösa föremål som förvaras i inlämnade kläder. Det är kutym för bevakade garderober att man inte ansvarar för värdesaker. Det skulle vara orimligt om man skulle svara för detta. Det är inte heller möjligt att kontrollera vad folk har i fickorna.

Det får anses vara allmänt känt att något ansvar för förvaring av värdeföremål inte kan förväntas i allmänna garderober, om något sådant inte särskilt har avtalats. En mobiltelefon måste hänföras till en sådan värdesak som garderoben inte ansvarar för.

Frågan är om också nycklar och ID-kort skall anses vara sådana värdeföremål. Med hänsyn till de stora kostnader som förlust av nycklar och ID-kort kan medföra finner nämnden att även nycklar och ID-kort skall anses vara av ett sådant värde att garderobsinnehavaren inte kan förväntas ta ansvar för dessa. Karin är därmed inte heller berättigad till ersättning för byte av lås och ID-kort. ARN gav henne inte rätt.

Till söksidan för avgöranden