Tre års reklamationsrätt

En konsument kan ha rätt att göra gällande fel enligt konsumentköplagen även efter att garantitiden har gått ut.

En konsument köpte en ny bil i november 2014. Han fick ett års nybilsgaranti. I juni 2016 stannade bilen under körning. Konsumenten reklamerade felet till det företag som sålt bilen. Företaget undersökte bilen och hittade ett fel som kostade 2 000 kr att reparera.  Undersökningen av bilen kostade 600 kr. Konsumenten menade att felet måste ha funnits vid köpet och begärde att få tillbaka det han betalat för undersökningen och reparationen. Företaget menade att konsumenten inte hade rätt till att få tillbaka pengarna eftersom garantitiden hade gått ut.

ANR konstaterade att den del av bilen som gått sönder var en sådan del som konsumenten inte rimligen kunnat påverka. Företaget hade inte lämnat in någon teknisk utredning eller sagt något som talade mot att felet fanns vid köpet. ARN tyckte därför att det var övervägande sannolikt att felet funnits redan från början och att felet därför varit ursprungligt. ARN konstaterade också att det saknade betydelse att garantitiden på bilen hade gått ut när felet reklamerades, eftersom lagen ger konsumenten rätt att reklamera fel inom tre från det att konsumenten har tagit emot varan. Felet reklamerades i det här fallet efter cirka ett och ett halvt år. Nämnden rekommenderade företaget att betala tillbaka de 2 600 kr som undersökningen och reparationen hade kostat.

Tillämplig lag: 23 § tredje stycket konsumentköplagen

Till söksidan för avgöranden