Uppgift om bränsleförbrukning

Uppgift i marknadsföringen om en bils bränsleförbrukning kan inte ses som ett bindande löfte om bilens faktiska bränsleförbrukning. Den normenliga förbrukningen räknas fram vid laboratorietester medan den faktiska förbrukningen påverkas av individuella förhållanden såsom körsätt m.m.

I marknadsföringen för den fabriksnya bil Ismael köpt sades att bilen skulle dra 0,82 l/mil vid landsvägskörning och 1,32 l/mil vid stadskörning. Vid de mätningar Ismael gjorde låg bränsleförbrukningen 55–60 procent högre. Han klagade till säljaren som tog in bilen för kontroll. Några delar byttes i växellådan. Trots detta har bränsleförbrukningen legat kvar på den högre nivån. Ismael ville häva köpet.

Säljaren gick inte med på kravet. Bränsleförbrukningen hade mätts flera gånger i samråd med tillverkaren. Någon onormal avvikelse hade inte kunnat noteras. Bilen är också utrustad med extrautrustning som påverkar dess tyngd och luftmotstånd.

Nämnden konstaterade att uppgifter om bränsleförbrukningen i marknadsföringsmaterial enligt Konsumentverkets och EU:s normer inte kan ses som ett för säljaren bindande löfte om bilens faktiska bränsleförbrukning. Den normenliga bränsleförbrukningen har räknats fram vid laboratorietest enligt ett särskilt körschema, lika för alla bilmodeller. Syftet är att ge möjlighet till jämförelser mellan olika bilmodeller. Den faktiska bränsleför­bruk­ningen påverkas - till skillnad mot den normenligt beräknade förbrukningen - av individuella förhållanden såsom körsätt, yttre betingelser och bilens skick. Att den enligt normen framtagna bränsleförbrukningssiffran för t.ex. landsvägskörning inte uppnås när en enskild bil används i trafik innebär således inte att bilen har ett fel i köprättslig mening.

Den utredning om den faktiska bränsleförbrukningen som Ismael gett in till nämnden var inte sådan att det enbart på den uppgiften kunde sägas att bilen var felaktig. Eftersom detta är en förutsättning för att köpet ska kunna hävas kunde hans yrkande inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden