Vad hände med ringen?

Eliza förlorade sin ring, men kunde inte visa hur det gått till. Då fick hon ingen ersättning från sitt försäkringsbolag och fick heller inte rätt i ARN.

Eliza krävde ersättning ur sin försäkring för en förlorad ring. Hon hade lämnat sin ring i en ask i sin byrålåda i sovrummet. Tre dagar senare när hon skulle hämta ringen märkte hon att den inte låg kvar i asken. Polisen skrev i anmälan att Eliza inte visste om ringen var borttappad eller stulen.

Försäkringsbolaget nekade Eliza ersättning. De ansåg att en förutsättning för att få ersättning är att försäkringstagaren kan visa att det finns ett "försäkringsfall", det vill säga att försäkringen kan ersätta förlusten. För att det ska vara ett försäkringsfall krävs att det finns ett beskrivet händelseförlopp som visar att ringen verkligen förlorats, men också att den förlorats genom antingen stöld eller en "plötslig och oförutsedd händelse". Det är försäkringstagaren som ska bevisa detta.

ARN avslog Elizas krav eftersom hon inte hade presenterat någon egen utredning som visade hur förlusten ägt rum. Det var omöjligt att få klarhet i vad som hade hänt med ringen. Försäkringstagaren hade därmed inte bevisat att det var fråga om ett "försäkringsfall".

Till söksidan för avgöranden
  • Försäkring
  • Beslut