Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden.

Läs mer om ARN

ARN 50 år

Våra experter har prövat tvister i 50 år

Sverige var ett av de första länderna i Europa som erbjöd konsumenter och företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och utanför domstol.
I år fyller Allmänna reklamationsnämnden 50 år och behovet av våra tjänster bara ökar. Läs om vår historia i några viktiga nedslag

Inkomna ärenden

2017 kom det in 14 363 ärenden till ARN. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 41 % av de ärenden som prövades.

Läs vår årsstatistik

PostNords avgift för så kallade Kina-paket prövas inte av ARN

Ärenden mot PostNord Sverige AB som rör avgift för hantering av deklaration och betalning av moms på vissa försändelser från bland annat Kina kommer inte att prövas av ARN. Anledningen är att det inte finns något avtal mellan den som krävs på avgiften och PostNord Sverige AB, vilket innebär att ARN inte är behörig att pröva tvisten.

2018-04-20

Nya vägledande beslut

ARN har publicerat fem nya vägledande beslut inom områdena resor och allmänna. Länk till sidan med de senaste vägledande besluten

2018-02-07