Vad är ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet med en opartisk roll. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. Vi har ingen rådgivning.

Kan ARN pröva min tvist?

Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till oss. Vi prövar många typer av konsumenttvister - men inte alla. Kontrollera att vi kan pröva din tvist innan du gör din skriftliga anmälan via något av våra webbformulär. I din anmälan ska du berätta vad tvisten handlar om, vilka krav du har och så ska du bifoga bevis. Företaget får samma möjlighet.

Måste jag klaga först?

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få rätta till felet. För att kunna anmäla till oss måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Var kan jag få råd?

Vi är opartiska och ger inte råd till parterna i tvisten. Här kan du se var konsumenter kan vända sig för att få råd. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget tillhör.

ARN:s referatdatabas

ARN avgör varje år en stor mängd ärenden. På vår webbplats publiceras endast de beslut som är principiellt intressanta (så kallade referat). Vi publicerar också vanliga fall som illustrerar ärenden som är vanliga hos oss. Är du intresserad av övriga beslut har du möjlighet att mejla arn@arn.se eller ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Nyheter i distansavtalslagen prövade

ARN har vid ett sammanträde i utökad sammansättning prövat två ärenden som rör näringsidkarens rätt till värdeminskningsavdrag. I två andra ärenden har nämnden prövat om konsumenten ska anses ha blivit kontaktad utanför en affärslokal – en förutsättning för att distansavtalslagen ska gälla. (2015-07-10)

Läs mer om besluten

ARN prövar inte grupptalan mot Swedbank Robur Fonder AB

Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare. ARN har nu beslutat att inte pröva ärendet. Skälet till detta är att det krävs muntlig bevisning och muntlig förberedelse, vilket inte kan komma i fråga hos ARN. (2015-07-01)

Frågor och svar