Jag är missnöjd

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få göra något åt felet. För att kunna anmäla till oss måste du ha framfört ett krav som företaget sagt nej till, eller inom skälig tid inte svarat på.

Jag behöver råd

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och kan inte ge råd till någon av parterna i tvisten. Här kan du se vart du kan vända dig för rådgivning.  

Kan min tvist prövas?

Det finns en rad undantag från vilka tvister mellan konsumenter och företag vi prövar. Innan du fyller i din anmälan är det därför mycket viktigt att du tar reda på om just din tvist kan prövas.

Hur går det till?

Tre guider som på ett enkelt sätt beskriver anmälan och hur ärendet går till. Klicka på titeln så öppnar sig guiden i ett nytt fönster (PDF).

Grupptalan mot Gotlandsbåten

Konsumentombudsmannen (KO) begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Gotlandsbåten AB att betala ersättning till samtliga konsumenter som köpt biljett av bolaget för färjeresa mellan Västervik och Visby sommaren 2014. Konsumenterna ska få ersättning för de skador som de drabbats av på grund av att Gotlandsbåten ställt in färjetrafiken.

ARN:s beslut kommer att gälla alla med liknande krav

När en grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som KO inte varit i kontakt med.

Du ska inte skicka in någon egen anmälan till ARN. De anmälningar som hittills kommit in vilandeförklaras i väntan på nämndens beslut.

 

ARN:s referatdatabas

I vår referatdatabas redovisas avgöranden som bedömts ha ett principiellt intresse. Ärenden fr.o.m. 1991 är sökbara. Gå till referaten

För att ta del av övriga beslut har du möjlighet att ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Frågor och svar