Vad är ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. Vi har ingen rådgivning.

Kan ARN pröva min tvist?

Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till oss. Vi prövar många typer av konsumenttvister - men inte alla. Kontrollera att vi kan pröva din tvist innan du gör din skriftliga anmälan via något av våra webbformulär. I din anmälan ska du berätta vad tvisten handlar om, vilka krav du har och så ska du bifoga bevis. Företaget får samma möjlighet.

Måste jag klaga först?

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få rätta till felet. För att kunna anmäla till oss måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Var kan jag få råd?

Vi är opartiska och ger inte råd till parterna i tvisten. Här kan du se var konsumenter kan vända sig för att få råd. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget tillhör.

Upplysningstjänsten Hallå konsument har öppnat

Hallå konsument är en ny upplysningstjänst för konsumentfrågor som samordnas av Konsumentverket. Till Hallå konsument kan konsumenter vända sig med övergripande frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val.

Rätt att ångra köp på nätauktion utan att ange något skäl

En konsument som handlar varor och tjänster på distans har en lagstadgad ångerrätt. Nämnden konstaterar att samma sak gäller när konsumenten handlar på en nätauktion. Beslutet är fattat av nämnden i utökad sammansättning.

Läs mer och ta del av beslutet

Grupptalan mot Swedbank Robur

Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Swedbank Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare.

Läs mer om vad som händer nu och vad som gäller om du har liknande krav

ARN:s referatdatabas

ARN avgör varje år en stor mängd ärenden. På vår webbplats publiceras endast de beslut som är principiellt intressanta (så kallade referat). Vi publicerar också vanliga fall som illustrerar ärenden som är vanliga hos oss. Är du intresserad av övriga beslut har du möjlighet att mejla arn@arn.se eller ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Frågor och svar