Jag är missnöjd

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få göra något åt felet. För att kunna anmäla till oss måste du ha framfört ett krav som företaget sagt nej till, eller inom skälig tid inte svarat på.

Jag behöver råd

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och kan inte ge råd till någon av parterna i tvisten. Här kan du se vart du kan vända dig för rådgivning.  

Kan min tvist prövas?

Det finns en rad undantag från vilka tvister mellan konsumenter och företag vi prövar. Innan du fyller i din anmälan är det därför mycket viktigt att du tar reda på om just din tvist kan prövas.

Hur går det till?

Tre guider som på ett enkelt sätt beskriver anmälan och hur ärendet går till. Klicka på titeln så öppnar sig guiden i ett nytt fönster (PDF).

Grupptalan mot Swedbank Robur

Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Swedbank Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare.

Vad händer nu?
Om ärendet kommer att prövas av ARN kommer det att ske vid ett sammanträde i så kallad utökad sammansättning, med tre i stället för en domare. Som vanligt kommer i sådant fall två ledamöter utsedda av branschorganisationer och två ledamöter utsedda av konsumentorganisationer att delta.

ARN:s beslut kommer att gälla alla med liknande krav
Om grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som inte varit i kontakt med Aktiespararna eller ARN. Som konsument ska du därför inte skicka in någon egen anmälan till ARN. De anmälningar som eventuellt redan kommit in kommer att vilandeförklaras i väntan på nämndens beslut.

ARN:s referatdatabas

I vår referatdatabas redovisas avgöranden som bedömts ha ett principiellt intresse. Ärenden fr.o.m. 1991 är sökbara. Gå till referaten

För att ta del av övriga beslut har du möjlighet att ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Frågor och svar