Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag. Vi är helt opartiska och kan därför inte ge råd i enskilda ärenden.

Läs mer

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Gör en anmälan

Vi prövar många typer av konsumenttvister men inte alla och det är bara konsumenter som kan anmäla till oss.

Har ditt företag blivit anmält?

Om företaget blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla koll på post och mejl.

Antal ärenden

2016 kom det in 13 537 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 1 502 ärenden jämfört med förra året.

Följer ARN

Under 2016 följdes 78 procent av ARN:s beslut av företagen.

Webbplatsen ”konsumentenheten.se”

ARN vill göra konsumenter och företag uppmärksamma på att vi inte har något samarbete med webbplatsen ”www.konsumentenheten.se”.

Företaget uppger på sin webbplats att det, i likhet med Allmänna reklamationsnämnden, tar emot anmälningar från konsumenter mot företag som konsumenten inte anser lever upp till gällande lagstiftning. Tjänsten kostar pengar. ARN vill därför förtydliga att en prövning hos oss är kostnadsfri och inte kräver något juridiskt ombud. Läs mer om hur en anmälan går till på sidan ”Konsument”.