Vad är ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet med en opartisk roll. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. Vi har ingen rådgivning.

Kan ARN pröva min tvist?

Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till oss. Vi prövar många typer av konsumenttvister - men inte alla. Kontrollera att vi kan pröva din tvist innan du gör din skriftliga anmälan via något av våra webbformulär. I din anmälan ska du berätta vad tvisten handlar om, vilka krav du har och så ska du bifoga bevis. Företaget får samma möjlighet.

Måste jag klaga först?

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få rätta till felet. För att kunna anmäla till oss måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Var kan jag få råd?

Vi är opartiska och ger inte råd till parterna i tvisten. Här kan du se var konsumenter kan vända sig för att få råd. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget tillhör.

82 procent följde nämndens beslut

I 82 procent av de ärenden där konsumenten fick rätt valde företaget att följa rekommendationen. De visar uppföljningen av de beslut som tagits under första halvåret 2015.

ARN:s verksamhet efter den 1 januari 2016

Riksdagen sa den 11 november ja till regeringens förslag om en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Syftet är att göra alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalité tillgängliga i hela EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Läs mer

Nytt vägledande beslut från ARN

Fråga om när en transaktion ska anses genomförd och om en kontohavare agerat grovt oaktsamt då lösenordet till Verified by Visa använts vid obehöriga transaktioner. Beslut 2015-09-21.

Länk till referatet i ärenden 2014-10437

ARN:s referatdatabas

ARN avgör varje år en stor mängd ärenden. På vår webbplats publiceras endast de beslut som är principiellt intressanta (så kallade referat). Vi publicerar också vanliga fall som illustrerar ärenden som är vanliga hos oss. Är du intresserad av övriga beslut har du möjlighet att mejla arn@arn.se eller ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Frågor och svar