Jag vill göra en anmälan

Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Innan du gör en anmälan, läs noga vad som står på sidorna nedan för att försäkra dig om att vi kan pröva din anmälan.

Mitt företag har blivit anmält

ARN är en myndighet med en opartisk roll och som är till nytta för både konsumenter och företag. Prövningen är både rättssäker och kostnadsfri. På sidorna nedan hittar du viktig information riktad till dig som företagare, till exempel hur du ska svara på konsumentens anmälan.

Exempel på vanliga fall

Titta på våra exempel på vanliga fall och se om du kan hitta något som påminner om ditt. Det gäller både dig som är konsument och dig som är företagare. Kanske kan ni gemensamt hitta ett sätt att lösa tvisten på?

Råd i enskilda fall

Eftersom ARN:s prövning är opartisk ger vi inte råd till någon av parterna. Här kan du se vart konsumenter kan vända sig för att få råd. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget tillhör.

Nya webbanmälningsformulär

ARN lanserar nya webbanmälningsformulär. De nya webbanmälningsformulären är responsiva och tillgänglighetsanpassade vilket gör att de går att använda på olika skärmar och enheter.

Läs mer

Nya vägledande beslut på reseområdet

En resenär som för att reklamera under vistelsen på destinationen flera gånger försökt nå researrangören per telefon utan att få svar och som reklamerat felen så snart hon kommit hem från resan anses ha reklamerat inom skälig tid enligt 19 § paketreselagen.

ARN prövar inte längre tvister mot fastighetsmäklare

Den 5 maj 2017 godkändes Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN) av Kammarkollegiet för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. ARN får därför inte längre pröva fastighetsmäklartvister. Anmälningar mot fastighetsmäklare ska istället göras till Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd, Box 67, 125 22 Älvsjö, frn@frn.se, tel 08-12018930. Webbplats: www.frn.se. Alla pågående fastighetsmäklarärenden hos ARN flyttas över till FRN för fortsatt handläggning där. Någon ny anmälan i redan pågående ärenden behöver därför inte göras till FRN.

ARN:s insynsråd

Av de sju ledamöter som regeringen utsett till ledamöter i ARN:s insynsråd för perioden 1 januari 2017 – 31 december 2019 är sex personer nya.

Nytt vägledande beslut på allmänna området

Enligt villkor i avtal om onlinespel förlorar kunden spelet om den deltagare som kunden har spelat på av någon anledning inte startar i ett sportevent. Detta villkor har inte ansetts tillämpligt då en idrottsutövare över huvud taget inte var anmäld till aktuellt lopp och därför inte kunde betraktas som deltagare.

Nytt vägledande beslut på allmänna området

Nytt vägledande beslut på båtområdet

Nämnden har fattat beslut i ett nytt vägledande fall på båtområdet.

Nytt vägledande beslut på båtområdet

Nya vägledande beslut på motorområdet

Nämnden har fattat beslut i två nya vägledande fall på motorområdet.

Nya vägledande beslut på motorområdet

Nya vägledande beslut om resor

Nämnden har vid två sammanträden i utökad sammansättning fattat beslut i fem nya vägledande fall angående EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter.

Nya vägledande beslut om resor

Möt ARN på Inspirationsdagen

ARN medverkar på Inspirationsdagen 100 % verkstad, som går av stapeln på Solvalla den 14 oktober i år. Bakom arrangemanget står Motormagasinet och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Möt ARN på Inspirationsdagen

Kompensation enligt EU-förordning nr 261/2004 (2016-04-13)

Högsta domstolen i Danmark har avgjort två mål om rätten till kompensation enligt EU-förordning nr 261/2004 vid tekniskt fel på flygplan. Domarna är i linje med nämndens sedan länge fasta praxis.

Beslut i grupptalan mot Gotlandsbåten AB (2016-03-18)

ARN rekommenderar Gotlandsbåten AB att ersätta de konsumenter som köpte färjebiljetter för resor mellan Västervik och Visby sommaren 2014 för den skada de förorsakats på grund av att resorna ställdes in.

Läs mer om beslutet i ärende 2014-09369

ARN:s vägledande beslut

ARN avgör varje år en stor mängd ärenden. På vår webbplats publiceras endast de beslut som är principiellt intressanta (så kallade vägledande beslut). Vi publicerar också vanliga fall som illustrerar ärenden som är vanliga hos oss. Är du intresserad av övriga beslut har du möjlighet att mejla arn@arn.se eller ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Ny lag och ny instruktion för ARN - vilka är nyheterna?

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Samtidigt fick ARN en ny instruktion. (Publicerat 2015-12-02, uppdaterat 2016-02-15)

Läs mer

Frågor och svar