Jag är missnöjd

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få göra något åt felet. För att kunna anmäla till oss måste du ha framfört ett krav som företaget sagt nej till, eller inom skälig tid inte svarat på.

Jag behöver råd

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi är opartiska och kan inte ge råd till någon av parterna i tvisten. Här kan du se vart du kan vända dig för rådgivning.  

Kan min tvist prövas?

Det finns en rad undantag från vilka tvister mellan konsumenter och företag vi prövar. Innan du fyller i din anmälan är det därför mycket viktigt att du tar reda på om just din tvist kan prövas.

Hur går det till?

Tre guider som på ett enkelt sätt beskriver anmälan och hur ärendet går till. Klicka på titeln så öppnar sig guiden i ett nytt fönster (PDF).

ARN rekryterar

ARN söker en vice ordförande – ett tillfälle för dig som vill fördjupa dina kunskaper i civilrätt. Läs mer om den lediga anställningen

Aktuellt

Konsumenttvistutredningens betänkande

Konsumenttvistutredningen har i dag överlämnat sitt betänkande Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47).

Läs mer om vad utredningens förslag innebär för ARN:s del

 

ARN:s referatdatabas

I vår referatdatabas redovisas avgöranden som bedömts ha ett principiellt intresse. Ärenden fr.o.m. 1991 är sökbara. Gå till referaten

För att ta del av övriga beslut har du möjlighet att ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Frågor och svar