Vad är ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet med en opartisk roll. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Beslutet är en rekommendation och inte tvingande. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av konsumenter. Vi har ingen rådgivning.

Kan ARN pröva min tvist?

Som konsument kan du anmäla en tvist med ett företag till oss. Vi prövar många typer av konsumenttvister - men inte alla. Kontrollera att vi kan pröva din tvist innan du gör din skriftliga anmälan via något av våra webbformulär. I din anmälan ska du berätta vad tvisten handlar om, vilka krav du har och så ska du bifoga bevis. Företaget får samma möjlighet.

Måste jag klaga först?

Om du inte är nöjd med en vara eller tjänst ska du kontakta företaget, som har rätt att få rätta till felet. För att kunna anmäla till oss måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Var kan jag få råd?

Vi är opartiska och ger inte råd till parterna i tvisten. Här kan du se var konsumenter kan vända sig för att få råd. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget tillhör.

ARN deltar i rundabordssamtal om konsumenter och begagnade bilar

ARN deltar i ett rundabordssamtal som Konsumentverket arrangerar den 30 september i år. Bakgrunden är att Konsumentverkets och Konsument Europas kontakter med konsumenter vittnar om att det finns många problem med begagnade bilar.

Nytt vägledande beslut på båtområdet

Nämnden har fattat beslut i ett nytt vägledande fall på båtområdet.

Nytt vägledande beslut på båtområdet

Nya vägledande beslut på motorområdet

Nämnden har fattat beslut i två nya vägledande fall på motorområdet.

Nya vägledande beslut på motorområdet

Nya vägledande beslut om resor

Nämnden har vid två sammanträden i utökad sammansättning fattat beslut i fem nya vägledande fall angående EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter.

Nya vägledande beslut om resor

Möt ARN på Inspirationsdagen

ARN medverkar på Inspirationsdagen 100 % verkstad, som går av stapeln på Solvalla den 14 oktober i år. Bakom arrangemanget står Motormagasinet och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF).

Möt ARN på Inspirationsdagen

Rekordmånga företag följer ARN:s beslut (2016-05-24)

ARN:s beslut är inte tvingande. Därför är det mycket glädjande att konstatera att rekordmånga företag trots det följer besluten. Den senaste sammanställningen över företagens följsamhet ligger på 81 procent och det är det bästa helårsresultatet någonsin.

Läs mer

Nytt vägledande beslut på bankområdet

Det är banken som ska bevisa att kontohavaren handlat grovt oaktsamt och i strid mot de allmänna villkoren när det gäller obehöriga transaktioner där lösenordet till Verified by Visa har använts. Det är rimligt att banken får bära konsekvensen av det svåra bevisläget i de fall där det inte finns någon anledning att ifrågasätta kontohavarens uppgifter. Beslut 2016-05-12

Kompensation enligt EU-förordning nr 261/2004 (2016-04-13)

Högsta domstolen i Danmark har avgjort två mål om rätten till kompensation enligt EU-förordning nr 261/2004 vid tekniskt fel på flygplan. Domarna är i linje med nämndens sedan länge fasta praxis.

Beslut i grupptalan mot Gotlandsbåten AB (2016-03-18)

ARN rekommenderar Gotlandsbåten AB att ersätta de konsumenter som köpte färjebiljetter för resor mellan Västervik och Visby sommaren 2014 för den skada de förorsakats på grund av att resorna ställdes in.

Läs mer om beslutet i ärende 2014-09369

ARN:s vägledande beslut

ARN avgör varje år en stor mängd ärenden. På vår webbplats publiceras endast de beslut som är principiellt intressanta (så kallade vägledande beslut). Vi publicerar också vanliga fall som illustrerar ärenden som är vanliga hos oss. Är du intresserad av övriga beslut har du möjlighet att mejla arn@arn.se eller ta kontakt med vår registratur på telefon 08 508 860 00.

Ny lag och ny instruktion för ARN - vilka är nyheterna?

Den 1 januari 2016 trädde den nya lagstiftningen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Samtidigt fick ARN en ny instruktion. (Publicerat 2015-12-02, uppdaterat 2016-02-15)

Läs mer

Frågor och svar