Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet. Vi prövar tvister mellan konsumenter och företag. Vi är helt opartiska och kan därför inte ge råd i enskilda ärenden.

Läs mer

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Gör en anmälan

Vi prövar många typer av konsumenttvister men inte alla och det är bara konsumenter som kan anmäla till oss.

Har ditt företag blivit anmält?

Om företaget blivit anmält är det till en början viktigt att svara på anmälan och att därefter hålla koll på post och mejl.

Inkomna ärenden

2016 kom det in 13 537 ärenden till ARN. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 42 % av de ärenden som prövades.

Webbplatsen ”konsumentenheten.se”

ARN vill göra konsumenter och företag uppmärksamma på att vi inte har något samarbete med webbplatsen ”www.konsumentenheten.se”. Företaget uppger på sin webbplats att det, i likhet med Allmänna reklamationsnämnden, tar emot anmälningar från konsumenter mot företag som konsumenten inte anser lever upp till gällande lagstiftning. Tjänsten kostar pengar. ARN vill därför förtydliga att en prövning hos oss är kostnadsfri och inte kräver något juridiskt ombud.  Läs mer om hur en anmälan går till på sidan Konsument

    

Flygbolaget Air Berlin är insolvent

Flygbolaget Air Berlin är insolvent. Enligt gällande tysk rätt får flygbolaget inte betala ut ersättning för flygningar som utförts eller skulle ha utförts före den 15 augusti 2017. Anmälningar rörande flygningar med Air Berlin före det datumet kommer därför inte att prövas av nämnden, eftersom bifall inte kommer att kunna ge konsumenten någon ekonomisk kompensation. För mer information, se konsumenteuropa.se

Nya vägledande beslut

ARN har publicerat nio nya vägledande beslut inom områdena Resor, Allmänna och Försäkring.