Konsument

Vår huvuduppgift är att opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Det är bara konsumenter som kan göra anmälningar till oss.

På dessa sidor kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan en eventuell anmälan, hur du gör själva anmälan och vad som händer efter anmälan.  

Tänk på det här

ARN prövar bara tvister mellan konsument och företag. Alltså inte mellan privatpersoner - och inte heller mellan företag.