Statistik

År 2021 kom det in 19 699 ärenden till ARN, vilket är en minskning med 8 164 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 45 procent av de ärenden som ARN prövade under 2021. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 78 procent av de beslut som togs under 2021 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2019-2021.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2019-2021.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2019-2021.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2019-2021.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2019-2021

Avdelning 2019 2020 2021
Totalt

 20 713

 27 863

19 699

Allmänna

 3 371

 6 130

4 052

Bank

 1 067

 941

855

Bostad

 2 603

 2 353

2 529

Båt

 93

 78

68

Elektronik

 2 139

 2 360

2 671

Försäkring

 1 076

 1 215

882

Motor

 3 417

 3 560

3 542

Möbler

 840

 966

814

Resor

 5 346

 9 461

3 334

Sko

 265

 234

295

Textil

 427

 513

612

Tvätt

 69

 52

45

 


 

2. Antal ärenden första halvåret 2019-2021

Avdelning 2019 2020 2021
Totalt 10 283 14 532 10 234
Allmänna 1 559 3 416

2 101

Bank 563 519 425
Bostad 1 306 1 093 1 217
Båt 36 27

32

Elektronik 1 028 1 150 1 340
Försäkring 580 622 466
Motor 1 670 1 678 1 747
Möbler 441 444 449
Resor 2 715 5 196 1 960
Sko 121 116 132
Textil 230 241 341
Tvätt 34 30 72

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2019-2021

Avdelning  2019  2020 2021
Totalt  9 438  11 831 13 510
Allmänna  1 265  2 445 2 444
Bank  565  621 558
Bostad  1 089  1 186 1 339
Båt  50  46 71
Elektronik  852  771 1 108
Försäkring  540  526 663
Motor  2 180  2 178 2 584
Möbler  495  560 548
Resor  2 047  3 135 3 782
Sko  108  127 107
Textil  189  188 269
Tvätt  58  48 37

 


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2019-2021?

Andel i procent

Avdelning  2019  2020 2021
Totalt  40  43 45
Allmänna  44  59 61
Bank  13  9 7
Bostad  53  48 48
Båt  49  42 49
Elektronik  36  33 28
Försäkring  8  8 7
Motor  48  44 47
Möbler  36  34 33
Resor  41  46 51
Sko  51  42 64
Textil  51  49 51
Tvätt  46  49 47

 


5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2019 2020 2021
Totalt

77 (3 476)

76 (4 769)

78 (5 562)

Allmänna

71 (501)

72 (1 330)

71 (1416)

Bank

92 (64)

92 (52)

90 (39)

Bostad

71 (500)

74 (515)

80 (592)

Båt

62 (21)

68 (19)

83 (30)

Elektronik

86 (290)

81 (217)

86 (288)

Försäkring 100 (37) 89 (38) 89 (44)
Motor 75 (942) 72 (890) 76 (1106)
Möbler 85 (159) 86 (177) 77 (170)
Resor 80 (793) 80 (1 371) 82 (1 663)
Sko 84 (51) 96 (50) 87 (68)
Textil

78 (92)

76 (88)

83 (131)

Tvätt

88 (26)

64 (22)

80 (15)

 

Uppdaterad: