Statistik

År 2019 kom det in 20 713 ärenden till ARN, vilket är en ökning med 3 138 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 40 procent av de ärenden som ARN prövade under 2019. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 77 procent av de beslut som togs under 2019 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2017-2019.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2017-2019.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2017-2019.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2017-2019.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2017-2019

Avdelning 2017 2018 2019
Totalt

14363

17575

 20713

Allmänna

2271

2752

 3371

Bank

470

865

 1067

Bostad

1605

2122

 2603

Båt

70

95

 93

Elektronik

1858

2065

 2139

Fastighetsmäkl.

47*

*

 *

Försäkring

861

956

 1076

Motor

2522

3083

 3417

Möbler

609

728

 840

Resor

3388

4105

 5346

Sko

216

231

 265

Textil

361

501

 427

Tvätt

85

72

 69

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


 

2. Antal ärenden första halvåret 2017-2019

Avdelning 2017 2018 2019
Totalt 6775 8231 10283
Allmänna 1056 1280 1559
Bank 231 308 563
Bostad 777 966 1306
Båt 27 39 36
Elektronik 902 968 1028
Försäkring 434 476 580
Motor 1175 1463 1670
Möbler 247 355 441
Resor 1579 1952 2715
Sko 100 118 121
Textil 164 269 230
Tvätt 39 37 34

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2017-2019

Avdelning 2017 2018  2019
Totalt 6745  6626  9438
Allmänna 1026 951  1265
Bank 185 218  565
Bostad 773 701  1089
Båt 53  49  50
Elektronik 842 630  852
Fastighetsmäklare * *  *
Försäkring 385 396  540
Motor 1454 1579  2180
Möbler 327 412  495
Resor 1314 1358  2047
Sko 127 81  108
Textil 193 195  189
Tvätt 57 56  58

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2017-2019?

Andel i procent

Avdelning 2017 2018  2019
Totalt 41 43  40
Allmänna 50  53  44
Bank 15 18  13
Bostad 51 53  53
Båt 55 57  49
Elektronik 32 33  36
Fastighetsmäklare * *  *
Försäkring 13  12  8
Motor 47 46  48
Möbler 31 36  36
Resor 46 46  41
Sko 31 40  51
Textil 33 53  51
Tvätt 37 45  46

* ARN slutade att pröva fastighetsmäklarärenden den 5 maj 2017.


5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2017 2018 2019
Totalt

79 (2681)

79 (2754)

77 (3476)

Allmänna

73 (489)

73 (488)

71 (501)

Bank

96 (26)

85 (39)

92 (64)

Bostad

74 (386)

71 (352)

71 (500)

Båt

63 (27)

63 (24)

62 (21)

Elektronik

92 (251)

83 (198)

86 (290)

Försäkring

96 (48)

100 (42)

100 (37)
Motor

73 (663)

74 (705)

75 (942)
Möbler 89 (97)

89 (143)

85 (159)
Resor 84 (571)

86 (608)

80 (793)
Sko

85 (40)

84 (31)

84 (51)
Textil 81 (62)

84 (100)

78 (92)

Tvätt 86 (21)

83 (24)

88 (26)

 

Uppdaterad: