Bank

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar inom bank, till exempel vilken dokumentation du bör skicka in, vilket belopp ditt krav måste nå upp till och vad vi inte prövar.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om hanteringen av klagomålet hos banken (innefattande prövning hos kundombudsman eller liknande) har tagit sådan tid att det har gått längre tid än ett år från konsumentens första klagomål till dess att banken slutligt har tagit ställning till klagomålet kan konsumenten ändå ha möjlighet att få en anmälan prövad hos ARN. Det krävs då att anmälan skickas in inom två månader från den dag då kundombudsman eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister utförda av:

 • Banker
 • Finansbolag
 • Kapitalrådgivare
 • Fondkommissionärer

 

Tvisterna kan till exempel gälla

 • Rådgivning
 • Borgen
 • Bankkonto
 • Avgift
 • Kontokort
 • Värdepapper
 • Fond
 • Ränta
 • Lån
 • Utlandsbetalning
 • Bouppteckning/arvskifte
 • Betalningsuppdrag 
 • Leasing

Anmälan

Använd formuläret "Bank" om du vill anmäla en tvist på detta område till ARN.

Till anmälan

Skicka in dokumentation

Skicka in kopior till oss på sådant som vi behöver se för att kunna pröva tvisten. Några vanliga exempel:

Obehörigt användande av kontokort

 • kontoutdrag med det obehöriga uttaget/köpet
 • redogörelse för hur du förlorade kortet
 • polisanmälan
 • avtalsvillkor

Vårdslös rådgivning

 • rådgivningsdokumentation
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Banklån

 • skuldebrev
 • låneavtal
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Skadestånd

Om du yrkar skadestånd måste du precisera beloppet och visa hur du räknat ut beloppet.

Vägledning och råd på bankområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. 

Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkorbeskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter och beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

konsumenternas.se

Finansiella gränsöverskridande tvister inom EU

ARN kan pröva tvister mellan medborgare i andra länder och svenska företag när svensk lag är tillämplig.

ARN kan däremot inte pröva tvister mot företag i andra länder om utländsk lag är tillämplig. Om du har en tvist mot ett företag i ett annat EU-land kan du via EU-nätverket FIN-NET:s webbplats få veta var du istället kan vända dig för att få din tvist prövad.

Vad är FIN-NET?

FIN-NET är ett nätverk inom EU som hjälper konsumenter att få en prövning av finansiella tvister utan att behöva gå till domstol. ARN är medlem i FIN-NET.

Läs mer om FIN-NET här