Insynsråd

Till ARN är knutet ett råd som har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge ARN:s chef råd.

Insynsråd

Regeringen har utsett de här ledamöterna:

 • Ervisa Dani
  Ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona (L)

 • Magnus Johansson
  Näringspolitisk expert
  Företagarna

 • Bengt Nilervall
  Näringspolitisk expert
  Svensk Handel

 • Ilia Panagakou Georgopoulou
  Konsumentrådgivare
  Konsumentvägledarnas förening

 • Anna-Belle Strömberg
  Riksdagsledamot (S)

 • Larry Söder
  Riksdagsledamot (KD)

 • Maria Wizell
  Konsumenträttslig expert
  Sveriges konsumenter

Uppdaterad: