Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag. Ett beslut från ARN är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Vi lämnar ingen rådgivning och är opartiska, vilket innebär att vi varken står på konsumentens eller företagets sida.

Kan vi pröva ärendet?

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Anmäl ditt ärende för att få tvisten prövad

Gör anmälan.

Har ditt företag blivit anmält?

Läs mer på sidan Företag.

Avgift för att anmäla till ARN från den 1 augusti 2024

Från och med den 1 augusti 2024 måste den som vill anmäla ett ärende till ARN betala en avgift. Avgiften är 150 kr.

Läs mer

Företagen fortsätter att följa ARN:s beslut i hög utsträckning

Varje år följer ARN upp i vilken utsträckning företagen följer myndighetens beslut. Nu är uppföljningen för helåret 2023 klar. År 2023 följde 79 procent av företagen ARN:s beslut genast, en hög siffra som ligger kvar från föregående år.

Pressmeddelande 2024-04-16

 

2023 var ett rekordår för ARN

Under 2023 kom det in rekordmånga ärenden till ARN. Antalet inkomna ärenden har ökat med mer än 60 procent de två senaste åren. Detta och mycket annat framgår av ARN:s årsredovisning som i dag har skickats till regeringen.

Pressmeddelande 2024-02-22

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten