Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

ARN har fattat beslut i ärenden där evenemang har ställts in p.g.a. coronaviruset och covid-19

I besluten tar ARN ställning till om konsumenterna har rätt till återbetalning.

Pressmeddelande 2020-06-29

ARN har fattat vägledande beslut i ärenden där resor ställts in p.g.a. coronaviruset och covid-19

ARN har fattat vägledande beslut i fem ärenden där olika resor ställts in eller avbeställts på grund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som har vidtagits för att begränsa denna, exempelvis UD:s avrådan från resor utomlands.

Pressmeddelande 2020-06-17

ARN har fattat beslut i ärenden där evenemang har ställts in p.g.a. coronaviruset och covid-19

ARN har fattat beslut i ett par ärenden där olika evenemang ställts in på grund av de åtgärder som har vidtagits för att begränsa spridningen av coronaviruset, exempelvis regeringens beslutet att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster

Pressmeddelande 2020-06-15

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten