Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Anmäl ditt ärende för att få tvisten prövad

Läs mer på sidan Konsument.

Har ditt företag blivit anmält?

Läs mer på sidan Företag.

Rekordstort antal ärenden

Under 2019 kom det in 20 713 ärenden till ARN. Det är en ökning med 3 138 ärenden jämfört med 2018 (18 %).

2020-01-13 Aktuellt

Vägledande fall

ARN har avgjort ett ärende där en konsument, genom att använda sig av felaktiga uppgifter och tillfälliga konton, kunnat spela på nätkasinon trots att hon spärrat sig från spel. Innan spelbolaget upptäckte de felaktiga registreringarna och stängde av konsumenten hann hon spela in en vinst. Tvisten gällde om konsumenten hade rätt till denna vinst eller inte. I sitt beslut bedömer ARN att spelbolaget agerat korrekt när det inte betalade ut vinsten.

Pressmeddelande 2019-11-26

 

Ingen kompensation för inställt flyg under vårens pilotstrejk

Allmänna reklamationsnämndens bedömning är att pilotstrejken på SAS var en extraordinär händelse. I det ärende som nämnden har prövat har SAS också bevisat att bolaget gjort allt som är rimligt för att undvika strejken och att den aktuella flygningen ställdes in. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är vägledande för ARN:s framtida bedömningar.

2019-08-29 Pressmeddelande

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten