Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi är opartiska och har ingen rådgivning. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Konsumenten måste först ha klagat till företaget och fått nej till sitt krav. Anmälan till oss måste vara skriftlig.

Ett flygbolags villkor om no show är oskäligt

Konsumenten som köpt tur- och returbiljett fick inte flyga hem eftersom hon inte utnyttjat utresan. Flygbolaget hänvisade till sina villkor. Nu har ARN beslutat att konsumenten har rätt att få ersättning motsvarande 19 000 kronor för hemresan. 

2019-05-15 Pressmeddelande

Rekordmånga ärenden 2018

2018 kom det in 17 575 ärenden till ARN. Det är en ökning med 22 %.

Läs mer om vår årsstatistik

Med anledning av den avslutade SAS-strejken

En förutsättning för att ARN ska kunna avgöra en tvist är att företaget sagt helt eller delvis nej till konsumentens krav eller inte svarat alls. Konsumenten bör ge företaget upp till en månad att svara.

Observera att anmälningar som rör kompensation ofta inte ska göras till ARN utan till ARN:s motsvarighet i det land där flygningen skulle avgått eller avgick från. Läs mer  om detta och vad du ska tänka på innan du gör din anmälan

ARN har ingen rådgivning. För information och rådgivning hänvisar vi till Hallå Konsument och Konsument Europa.

Publicerat 2019-05-03

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten