Vi avgör tvisten

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet. Vi avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. Vi fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget sagt nej till konsumentens krav. Vi har ingen rådgivning.

Logga in

Har du ett ärende hos oss kan du följa det här.

Anmäl ditt ärende för att få tvisten prövad

Gör anmälan.

Har ditt företag blivit anmält?

Läs mer på sidan Företag.

Nämnden inför nya webbformulär

Nämnden har tagit fram nya webbformulär som konsumenter kan använda för att göra en anmälan till nämnden. Med de nya blanketterna är målsättningen att anmälningsprocessen ska vara enkel och effektiv samt att den som gör en anmälan ska få relevant information eller förklaringar när detta kan behövas. 

Aktuellt 2021-12-13

Första halvåret 2021 följdes 78 procent av nämndens besluts genast

Varje år följer ARN upp i vilken utsträckning företagen följer myndighetens beslut. Uppföljningen görs varje halvår. Under första halvåret 2021 avgjordes 7 150 ärenden efter en prövning av själva saken och i 3 423 av de besluten (48 procent) fick konsumenten helt eller delvis rätt.

Pressmeddelande 2021-11-10

Företagen följer ARN:s beslut – pandemin visar ingen större påverkan på följsamheten

Den uppföljning som ARN har gjort av de beslut som fattades 2020, visar att företagen följde besluten i 76 % av fallen. Följsamheten har legat stabilt kring 80 procent under lång tid. 

Pressmeddelande 2021-05-18

Intresserad av vägledande beslut?

Beslut blir vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller när beslutet kan få en vägledande betydelse för liknande ärenden i framtiden.

Läs de senaste vägledande besluten