1.5. Garantier

Konsumenten köpte en mobiltelefon med en ettårig garanti. Konsumenten lämnade in mobiltelefonen till säljaren inom garantitiden för reparation på grund av att ljudet i telefonen var dåligt och att telefonen ibland stängde av sig själv. Konsumenten begärde att få en ny telefon utan kostnad eller att säljaren lagade telefonen. Säljaren menade att garantin inte gällde utan att felet orsakats genom åverkan på front och chassi.

Nämnden konstaterade att det av den tekniska utredningen framgick att telefonen var skadad på ett sådant sätt att felet inte omfattades av garantin. Nämnden avslog därför konsumentens krav.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2009-9282