Båt

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar till båtavdelningen. Till exempel vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

2000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

2000 kr

< 1 år

Vi prövar

Tvister om segel- och motorbåtar samt båttillbehör.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan