Möbler

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar till möbelavdelningen och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa vanliga fall på området.  

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister som gäller alla slags möbler.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan