ARN:s historia

Sverige var ett av de första länderna i Europa som erbjöd konsumenter och företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och utanför domstol. Läs om vår historia i några viktiga nedslag.

1968: Verksamheten startar inom några branscher.

1981: ARN blir en egen myndighet. Antalet branscher som kan prövas växer med åren.

1982: Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön börjar publicera hur pass väl företagen följer ARN:s beslut.

1985: ARN börjar ge rådgivning till de kommunala konsumentvägledarna istället för till enskilda konsumenter. ARN fokuserar mer på att pröva vägledande fall.

1986: Antalet ärenden växer vilket leder till att ARN bara prövar tvister om konsumentens krav överstiger ett visst belopp.

1991: Det blir nu möjligt att föra grupptalan hos ARN.

2000: Ett nätverk för utomrättslig tvistlösning inom EU bildas (EEJ-NET).

2004: Gemensamma EU-regler införs för kompensation och assistans till flygpassagerare som råkar ut för inställda eller kraftigt försenade flyg.

2007: Antalet anmälningar där antingen konsumenten eller näringsidkaren finns utanför Sverige ökar.

2011: ARN blir en e-förvaltningsmyndighet.

2015: Riksdagen beslutar att ARN:s beslut även fortsättningsvis ska vara rekommendationer.

2016: ARN:s uppdrag utökas och myndigheten ska nu pröva alla typer av konsumenttvister. En ny plattform för EU-medborgare gör det möjligt att kostnadsfritt och elektroniskt lämna in klagomål gällande köp som har gjorts över landsgränserna och online. Nya privata branschfinansierade nämnder ersätter ARN inom vissa områden.

Uppdaterad: