Efter du sökt tjänsten

Här hittar du information om vad som händer efter att du skickat in din ansökan till oss.

Detta händer efter att du sökt jobb hos oss

När vi har tagit emot din ansökan till en utannonserad tjänst får du ett bekräftelsemejl från oss. Vi skickar inte tillbaka insända ansökningshandlingar efter avslutad rekrytering. Enligt lagen ska ansökningshandlingar sparas i två år innan de kan lämnas tillbaka eller gallras. Om du vill att vi ska skicka tillbaka handlingarna till dig ska du meddela oss det i din ansökan.

Offentlighetsprincipen innebär att alla som önskar har rätt att få se alla ansökningshandlingar.

Meddelande om tillsättning

Beslut om tillsättning av anställning meddelas på vår officiella anslagstavla.

Överklagan av tillsättning

Beslut om tillsättning kan överklagas hos Statens överklagandenämnd. Skrivelsen med överklagandet skickar du till ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Skrivelsen ska ha kommit in inom tre veckor från den dag då information om beslutet anslogs. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du vill överklaga och skälen till det. Märk kuvertet "överklagan".

Uppdaterad: