Statistik

År 2021 kom det in 19 699 ärenden till ARN, vilket är en minskning med 8 164 ärenden jämfört med förra året. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 45 procent av de ärenden som ARN prövade under 2021. ARN:s beslut är rekommendationer och inte tvingande. 78 procent av de beslut som togs under 2021 följdes.

  • Tabell 1 visar antalet ärenden för varje avdelning 2019-2021.
  • Tabell 2 visar antalet ärenden för varje avdelning första halvåret 2020-2022.
  • Tabell 3 visar antalet avgjorda ärenden 2019-2022.
  • Tabell 4 visar i vilken utsträckning konsumenterna fick rätt 2019-2022.
  • Tabell 5 visar i vilken utsträckning företagen följde våra rekommendationer. Siffran anges i procent av de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt.

1. Antal ärenden åren 2019-2021

Avdelning 2019 2020 2021
Totalt

 20 713

 27 863

19 699

Allmänna

 3 371

 6 130

4 052

Bank

 1 067

 941

855

Bostad

 2 603

 2 353

2 529

Båt

 93

 78

68

Elektronik

 2 139

 2 360

2 671

Försäkring

 1 076

 1 215

882

Motor

 3 417

 3 560

3 542

Möbler

 840

 966

814

Resor

 5 346

 9 461

3 334

Sko

 265

 234

295

Textil

 427

 513

612

Tvätt

 69

 52

45

 


 

2. Antal ärenden första halvåret 2020-2022

Avdelning 2020 2021 2022
Totalt 14 532 10 234 11 314
Allmänna 3 416

2 101

2 200

Bank

519

425

531

Bostad

1 093

1 217

1 531

Båt 27

32

21

Elektronik 1 150 1 340 1 510
Försäkring 622 466 611
Motor 1 678 1 747 2 081
Möbler 444 449 532
Resor 5 196 1 960 1 683
Sko 116 132 229
Textil 241 341 354
Tvätt 30 72 31

 

3. Antal avgjorda ärenden i sak 2019-2022

Avdelning  2019  2020 2021 2022*
Totalt  9 438  11 831 13 510 4845
Allmänna  1 265  2 445 2 444 841
Bank  565  621 558 156
Bostad  1 089  1 186 1 339 704
Båt  50  46 71 20
Elektronik  852  771 1 108 527
Försäkring  540  526 663 288
Motor  2 180  2 178 2 584 1 231
Möbler  495  560 548 240
Resor  2 047  3 135 3 782 642
Sko  108  127 107 76
Textil  189  188 269 106
Tvätt  58  48 37 14

* Siffrorna omfattar enbart första halvåret 2022


 

4. I vilken utsträckning fick konsumenterna rätt åren 2019-2022?

Andel i procent

Avdelning  2019  2020 2021 2022*
Totalt  40  43 45 44
Allmänna  44  59 61 52
Bank  13  9 7 7
Bostad  53  48 48 50
Båt  49  42 49 38
Elektronik  36  33 28 25
Försäkring  8  8 7 8
Motor  48  44 47 47
Möbler  36  34 33 31
Resor  41  46 51 60
Sko  51  42 64 72
Textil  51  49 51 59
Tvätt  46  49 47 62

* Siffrorna omfattar enbart första halvåret 2022


5. I vilken utsträckning följer företagen våra rekommendationer?

Följsamheten anges i procent. Siffran inom parentes anger antalet ärenden som undersökningen baseras på för den aktuella tidsperioden. Vi utgår från de ärenden där konsumenten fått helt eller delvis rätt men räknar bort de ärenden där företaget gått i konkurs eller där vi inte hunnit få svar från företaget inom tidsperioden.

Avdelning 2019 2020 2021 2022*
Totalt

77 (3 476)

76 (4 769)

78 (5 562)

78 (1942)

Allmänna

71 (501)

72 (1 330)

71 (1416)

74 (402)

Bank

92 (64)

92 (52)

90 (39)

91 (11)

Bostad

71 (500)

74 (515)

80 (592)

74 (316)

Båt

62 (21)

68 (19)

83 (30)

100 (6)

Elektronik

86 (290)

81 (217)

86 (288)

89 (122)

Försäkring

100 (37)

89 (38)

89 (44)

100 (21)

Motor

75 (942)

72 (890)

76 (1106)

75 (509)

Möbler

85 (159)

86 (177)

77 (170)

81 (67)

Resor

80 (793)

80 (1 371)

82 (1 663)

80 (370)

Sko

84 (51)

96 (50)

87 (68)

84 (50)

Textil

78 (92)

76 (88)

83 (131)

80 (60)

Tvätt

88 (26)

64 (22)

80 (15)

100 (8)

*Siffrorna omfattar enbart första halvåret 2022

Uppdaterad: