3.4. Skada på återlämnad vara (även fraktkostnad)

Konsumenten begärde att få häva köpet av en rostskadad airfryer, men företaget nekade med hänvisning till att det var fråga om handhavandefel.

Nämnden konstaterade att distansavtalslagen var tillämplig på avtalet. Enligt denna lag har konsumenten rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar från den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Ångerfristen börjar dessutom aldrig löpa förrän konsumenten har fått den information om ångerrätten som lagen kräver. Brister näringsidkaren i sin skyldighet att informera, blir ångerfristen utsträckt med upp till ett år.

Nämnden konstaterade att företaget inte hade lämnat föreskriven information samt att konsumenten hade ångrat sig senare än 14 dagar efter det att hen fått varan i sin besittning men inom ett år efter utgången av denna frist, vilket betyder att ångerfristen inte hade löpt ut när konsumenten ångrade sig. Konsumenten hade därför ångrat sig i rätt tid. Ångerrätten gäller oavsett vem eller vad som orsakat skadorna på varan. Säljaren hade inte rätt till något värdeminsknings-avdrag eftersom företaget inte lämnat fullständig information om ångerrätten. Då säljaren inte hade informerat om returkostnaden fick företaget även stå för denna.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2021-06886