6.3.2. Ersättning från resebyrån för inköp av ny flygbiljett vid inställd flygning

När passageraren mellanlandade i Bryssel fick hen veta att den anslutande flygningen till Stockholm var inställd. Passageraren hade inte informerats om detta och begärde ersättning av sin resebyrå för en ny biljett till Stockholm. Resebyrån motsatte sig kravet och ansåg att den endast hade förmedlat avtalet mellan resenären och flygbolaget och därmed inte hade något ansvar för det inträffade. Det är också alltid den enskilde resenärens ansvar att kontrollera sina flygtider. Nämnden konstaterade att resebyrån visserligen endast hade förmedlat avtalet, och därför inte hade något ansvar för den inställda flygningen i sig, men att det ingår i en resebyrås uppdrag att informera en resenär om tidtabellsändringar den har kunskap om. Eftersom resebyrån inte hade fullgjort sin skyldighet som resebyrå var den skyldig att ersätta passageraren för den merkostnad hen hade drabbats av.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2016-05368