4.6.3. Uppringd av bedragare och ”vidarekopplad till banken” – anmälaren lurats att själv godkänna transaktioner

Konsumenten blev uppringd av en man som sa sig ringa från Klarna och som påstod att det fanns en obetald faktura om 50 000 kr. När konsumenten sa att det inte stämde blev hen vidarekopplad till sin banks säkerhetsavdelning där hen skulle få hjälp med att spärra kontot, men det var bråttom så att bedragarna inte skulle hinna ta ut några pengar. På uppmaning av personen på säkerhetsavdelningen gjorde konsumenten en swishbetalning på 15 000 kr och skrev ”STOPP” i meddelandefältet. Konsumenten trodde att hen därmed stoppade transaktionen.  Allt visade sig emellertid vara ett bedrägeri och pengarna försvann från kontot. Konsumenten begärde att banken skulle ersätta transaktionen eftersom banken inte gett tillräcklig information om denna typ av bedrägerier och att hen inte varit oaktsam.

Nämnden konstaterade att konsumenten själv höjt gränsen för Swish och godkänt transaktionen med sitt bank-id. Transaktionen var därför inte obehörig i betaltjänstlagens mening. Även om konsumenten råkat ut för ett bedrägeri och inte förstod vad hen gjorde när hen signerade den höjda beloppsgränsen och swishbetalningen med sitt mobila bank-id, kunde konsumenten därför inte rikta några krav mot banken. Det hade inte heller framkommit några andra omständigheter som gav konsumenten rätt till ersättning från banken. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-02384