Om ARN

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar många typer av konsumenttvister. Anmälan måste vara skriftlig och kan bara göras av en konsument. Vårt beslut är en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Majoriteten av företagen följer beslutet. Det är avgiftsfritt att få sin tvist prövad. Vi har ingen rådgivning.

Om ARN

ARN avgör tvister på ett snabbt och enkelt men ändå rättssäkert sätt. Vi erbjuder ett alternativ till att få sin tvist prövad i domstol. Vi gör ingen egen utredning av vad som hänt i ärendet utan det är upp till parterna att skicka in den bevisning som nämnden ska ta ställning till. Vi håller inga vittnesförhör och all hantering är skriftlig. När nämnden avgör en tvist utgår den från gällande rätt, dvs. lagstiftning och rättspraxis. Majoriteten av de ärenden som avgörs prövas vid ett nämndsammanträde. Anmälan till ARN måste göras på någon av våra blanketter.

Uppdaterad: