1.8. Om företaget säger att det endast är en förmedlare

Konsumenten köpte en bil genom en bilfirma. Efter en tid kom det fram att mätaren i bilen hade manipulerats. Bilen hade gått ca 10 000 mil längre än vad som hade uppgivits. Konsumenten krävde därför att priset skulle sättas ned eller att köpet skulle hävas.

Bilfirman invände att man bara hade förmedlat köpet av bilen för en privatpersons räkning. Konsumenten borde därför rikta sina krav mot denne och inte mot firman. Firman hade inte haft anledning att misstro uppgifterna om hur långt bilen hade gått när den såldes. Senare kontakter med tillverkaren visade dock att bilen hade gått betydligt längre än som sagts vid köpet.

När det gällde invändningen att bilfirman bara hade förmedlat köpet konstaterade nämnden att en näringsidkare som förmedlar en försäljning för någon som inte är näringsidkare har samma ansvar för köpet som säljaren.

Det var helt klart att en felaktig mätarställning hade angetts. Bilfirman rekommenderades därför att betala tillbaka en del av det som konsumenten hade betalat för bilen.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2006-6790