Motor

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på motorområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

Vi prövar tvister om nya och begagnade bilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar, husbilar, trädgårdsmaskiner, tillbehör som däck med mera och reparation och service.

Anmälan

Använd formuläret Motor om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan