2.2.1. Vem ska bevisa att ett fast pris har avtalats?

Konsumenten anlitade ett företag för att utföra ett visst arbete och diskuterade om priset kunde sättas ned ifall konsumenten utförde en del av arbetet själv. När fakturan kom innehöll den inte något avdrag. Det är konsumenten som ska bevisa att ett lägre pris avtalats. Konsumenten kunde inte bevisa att parterna kommit överens om något annat än det som framgick av det skriftliga avtalet. Nämnden ansåg också att priset var skäligt och avslog därför konsumentens krav.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-20390