Tvätt

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på tvättområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

1000 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

1000 kr

< 1 år

Vi prövar

på tvättområdet prövas tvister om tjänster utförda av tvätterier.

Anmälan

Använd formuläret köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Till anmälan

Granskning av det som tvättats

Det är vanligt att nämnden granskar det som tvättats i samband med att vi fattar beslut. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in det som tvättats till oss.