6.1.1. När är EU-förordning 261/2004 tillämplig?

Passageraren flög från Istanbul till Göteborg med ett turkiskt flygbolag. Flygningen blev fem timmar försenad. Passageraren krävde kompensation enligt EU:s flygpassagerarförordning, som anger vissa standardbelopp som resenärer kan ha rätt till vid flygförseningar. Det krävs dock att flygningen avgår från en flygplats inom EU, eller att man flyger in i EU med ett flygbolag som har fått sin licens från ett EU-land, Norge, Island eller Schweiz. Det flygbolag som passageraren flög med hade fått sin licens från Turkiet, som inte är ett EU-land. ARN avslog därför hennes krav.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-22979