Suomi: Mikä on ARN?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Mikä on ARN?

Kuluttajariitalautakunta (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) on valtion viranomainen. Lautakunta toimii suunnilleen niin kuin tuomioistuin ja sen pääasiallisena tehtävä on puolueettomasti tutkia kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä kiistoja. Valitukset tulee jättää lautakunnalle kirjallisina. Käsittelemme ainoastaan valituksia asioista, joissa sovelletaan Ruotsin lakia. Valitus tulee jättää ruotsinkielisenä.

Lautakunta antaa ratkaisusuosituksia siitä kuinka kiista-asia pitäisi ratkaista, esimerkiksi että elinkeinonharjoittajan tulee korjata tavarassa oleva virhe. Lautakunnan ratkaisusuositukset eivät ole sitovia mutta useimmat yritykset noudattavat kuitenkin suosituksia.

Lautakunta ei tarjoa yleisneuvontaa yksittäisissä tapauksissa. Jos tarvitset neuvontaa, voit kääntyä kuluttajaneuvonnan (konsumentvägledningen) puoleen kunnassasi.

Lautakunnalle on tehtävä kirjallinen valitus.

Tavallisesti kestää noin kuusi kuukautta valituksesta ratkaisusuositukseen. Käsittely lautakunnassa on maksutonta.

Lautakunnan osastot

Lautakunta on jakautunut kolmeentoista eri osastoon. Osastojen nimet ja niiden pääasialliset työalueet ovat seuraavat:

Asunto-osasto

Tavaroita ja palveluksia jotka koskevat asuntoja ja sähköntoimitusta.

Huonekaluosasto

Huonekaluja.

Jalkineosasto

Kenkiä ja saappaita.

Kiinteistönvälitysosasto

Kiinteistönvälittäjien palveluksia.

Matkaosasto

Matkoja, mökinvuokrauksia ym.

Moottoriosasto

Uusia ja käytettyjä autoja, moottoripyöriä, renkaita ym.

Pankkiosasto

Pankkien, rahoitusyhtiöiden ja arvopaperimeklarien suorittamia palveluksia ym.

Pyykkiosasto

Pesuloiden tekemiä palveluksia.

Sähköosasto

Kodinkoneita ja kodinelektroniikkaa.

Tekstiiliosasto

Vaatteita ja kodin tekstiilejä. 

Vakuutusosasto

Vakuutuksia ja kiinteistönvälittäjien palveluksia.

Veneosasto

Purje- ja moottoriveneitä, venetarvikkeita.

Yleinen osasto

Tavaroita ja palveluksia jotka eivät kuulu millekään muulle osastolle, esimerkiksi urheilutarvikkeita, kelloja, optiikkaa, muuttopalveluksia.

Aikaraja

Pidä mielessä, että valitus lautakuntaan pitää tehdä vuoden sisällä siitä, kun valitit yritykselle ensimmäisen kerran. Jos elinkeinonharjoittaja ei ylipäänsä vastaa valitukseesi, katsotaan hänen torjuneen vaatimuksesi.

Sitä paitsi sinun vaatimuksesi pitää ylittää määrätyn rahallisen arvon.

Arvorajoja

Jotta valitus käsiteltäisiin vaaditaan, että hyvitysvaatimuksesi ylittää määrätyt arvorajat.

Seuraavat arvorajat ovat voimassa eri osastoilla:

 • 500 SEK: asiat jotka kuuluvat elekroniikka-, jalkine-, tekstiili- (vaatteet, kodintekstiilit) tai yleiselle osastolle. Sama summa koskee kiistoja lento-, juna-, laiva- ja bussimatkustajien oikeuksista lukuisten EU-asetusten mukaisesti.
 • 1000 SEK: asiat jotka kuuluvat sähkö-, moottori-, matka-, tekstiili- (huonekalut) tai pyykkiosastolle
 • 2000 SEK: asiat jotka kuuluvat pankki-, asunto-, vene- tai vakuutusosastolle

Jos asialla on periaatteellista merkitystä tai jos on muita erityisiä syitä, voi lautakunta päättää käsitellä valituksen vaikka hyvitysvaatimus alittaa arvorajan. 

Muita rajoituksia

On myös muita rajoituksia. Ne koskevat määrätynlaisia asioita joita lautakunta ei käsittele.

Ne koskevat:

 • yksityishenkilöiden tai elinkeinonharjoittajien välisiä kiistoja
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelukiistoja
 • asianajopalveluja
 • kiinteistöjen ja asumisoikeusasuntojen ostokiistoja
 • kiinteistöjen kuntoarviokiistoja
 • vuokrakiistoja ja kiistoja asumisoikeusasuntoyhdistysten kanssa
 • joitakin vakuutuskiistoja
 • tuomioistuimeen käsiteltäväksi vietyjä kiistoja
 • kiistoja joissa elinkeinonharjoittaja on mennyt konkurssiin

Lautakunnan käsittely on tavallisesti rajoittunut sopimuksiin jotka ovat solmittu Ruotsissa.

Lautakunta voi myös jättää tutkimatta asiat joita ei voida tutkia tarpeeksi tai jotka johtuen lautakunnan kirjallisesta menettelystä ja yksinkertaistetusta työmuodosta eivät sovi lautakunnan käsittelyyn. Ne voivat koskea esimerkiksi asioita joissa tarvitaan suullista toteennäyttämistä tai suuria tai monimutkaisia asioita jotka vaativat laajoja tutkimuksia.

Kuinka se tapahtuu?

Menettely lautakunnassa on pelkästään kirjallista. Jos asiaa ei jätetä tutkimatta muodollisista syistä, pyytää lautakunta yritystä antamaan kantansa kuluttajan vaatimukseen. Kuluttaja saa puolestaan mahdollisuuden nähdä ja antaa kantansa yrityksen vastaukseen. Kummallakin osapuolella on oikeus lähettää lautakuntaan kirjallisia todistuksia kuten esimerkiksi sopimuksia ja katsastustodistuksia.

Kuinka kiista ratkaistaan?

Kiista ratkaistaan tavallisesti sen osaston kokouksessa johon tapaus kuuluu. Osapuolilla ei ole oikeutta olla mukana kokouksessa.

Osasto on päätösvaltainen silloin kun puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä ovat paikalla. Osasto on myös päätösvaltainen puheenjohtajan ja kahden jäsenen kanssa jos joku jäsen ei vaadi neljän jäsenen osallistumista. Puheenjohtaja on juristi joka on perehtynyt tuomarin tehtäviin. Muut jäsenet tulevat eri kuluttaja- ja elinkeinoharjoittajayhdistyksistä.

Yksinkertaisimmat asiat tai asiat joissa yritys ei ole antanut vastinetta ratkaistaan kansliassa.

Ylikansallisia kuluttajariitoja

Kuluttaja joka on riitaantunut toisesta EU-maasta tulevan elinkeinonharjoittajan kanssa voi kääntyä kotimaisen kuluttajakonttorin, EU-kuluttajaneuvonnan (Euroguichet tai European Consumer Centre), puoleen saadakseen yleisneuvontaa ja apua. Lista olemassa olevista EU-kuluttajaneuvonnoista on EU-komission www-sivuilla. Ruotsin EU-kuluttajaneuvonta on nimeltään Konsument Europa.

EU-kuluttajaneuvonnat työskentelevät verkostossa, EEC-Net:ssä, tarkoituksenaan antaa kuluttajille mahdollisuus nopeaan ja yksinkertaiseen kiistanratkaisuun. Myös Norja ja Islanti kuuluvat tähän verkostoon. Ruotsissa Yleisen kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on käsitellä ne kiistat jotka voivat syntyä muista EU-maista tulevien kuluttajien ja ruotsalaisten elinkeinonharjoittajien välille.

Rahoituspalvelukiistoille on erityinen eurooppalainen verkosto joka huolehtii rajat ylittävistä kiistoista rahoituksen alueella. Ruotsin osalta Kuluttaja Eurooppa kuuluu tähän verkostoon kun taas Yleinen kuluttajavalituslautakunta on se elin joka käsittelee kiistoja tällä alueella.

Konsument Europa tarjoaa myös neuvontapalvelua rajan ylittävästä sähköisestä kaupasta.

Uppdaterad: