Avgift beställa allmän handling

Ibland tar vi ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar. Det gör vi med stöd av avgiftsförordningen (1992:191).

Vi  tar ut en avgift för papperskopior av allmänna handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr.

Vid beställning av handlingar som finns i elektronisk form tillhandahåller vi nio elektroniska filer utan avgift. Vid beställning av handlingar som först måste omvandlas till elektroniskt format tillhandahåller vi nio handlingar utan avgift.

Vid beställning av fler elektroniska filer eller handlingar som först måste omvandlas till elektroniskt format debiteras den faktiska arbetstiden för att utföra beställningen beräknad efter en timkostnad på 360 kr per timme. Avgiften gäller om den elektroniska filen/handlingen överförs via e-post. För överföring i annan form krävs särskild överenskommelse.
Vid stående prenumerationer på de olika nämndavdelningarnas avgöranden tas avgift ut enligt särskilt beslut. Läs mer om att Prenumerera på våra nämndbeslut.

 

Uppdaterad: