6.4. Avtal om enbart boende i utlandet (inte paketresa)

Resenärerna som bodde i Sverige hade enbart köpt inkvartering under en vecka på hotell i Spanien. Fråga var alltså inte om någon paketresa. De var inte nöjda med standarden och begärde därför att få ersättning av hyresvärden, dvs. hotellet. Nämnden prövade inte ärendet eftersom svensk lag inte var tillämplig på tvisten.  För avtal som gäller hyra av fast egendom ska som utgångspunkt lagen i det land där egendomen är belägen tillämpas. Om avtalet gäller hyra av fast egendom för tillfälligt bruk i högst sex månader i följd ska dock lagen i det land där hyresvärden har sin vanliga vistelseort tillämpas. Detta förutsatt att hyresgästen är en fysisk person som har sin vanliga vistelseort i samma land.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2014-07855