2.1. Vad gäller om företaget ändrar sina villkor?

Konsumenten hade ett avtal om ett visst utbud av kanaler. TV-leverantören ändrade sedan detta och konsumenten ville då få tillbaka vad som betalats för tjänsten. Nämnden konstaterade att det framgick av avtalsvillkoren att företaget hade rätt att ändra innehållet och att konsumenten hade godkänt dessa villkor när avtalet ingicks. Nämnden avslog därför kravet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-20086