Textilier

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på textilområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst

500 kr

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

< 1 år

500 kr

< 1 år

Vi prövar

På textilområdet prövas tvister om kläder och hemtextil.

Anmälan

Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Anmälan

 

Granskning av kläderna eller textilierna

Det är vanligt att nämnden granskar plagget eller textilierna i samband med beslut i ärendet. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in plagget eller textilierna till oss.