1.1. Köparen ska bevisa att det är fel på varan

Säljaren ansvarar för fel om felet fanns när varan levererades, men det är köparen som måste bevisa att det överhuvudtaget är fel på varan.

Konsumenten köpte en bil av en bilfirma. Nästan ett år efter det att bilen levererades till konsumenten upptäckte hen att lamellerna i växellådan var slitna. Hen klagade till säljaren och begärde bland annat att hen skulle avhjälpa felet. Säljaren invände att bilen fungerade och att det inte fanns något fel på växellådan när bilen köptes.

Nämnden konstaterade att säljaren ansvarar för fel, om felet fanns redan när varan avlämnades till köparen, men att det är köparen som måste bevisa att det överhuvudtaget finns ett fel. Nämnden ansåg inte att den bevisning som fanns visade att bilen var felaktig och avslog därför kravet. 

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2016-13173