1.6. Om företaget friskrivit sig från felskrivningar

Konsumenten köpte en bil som saknade den utrustning som angavs i annonsen. Konsumenten begärde därför ersättning för kostnaden att installera den aktuella utrustningen.

Säljaren invände att hen reserverat sig för eventuella felskrivningar i annonsen. Enligt nämndens uppfattning kan en sådan reservation inte vara alltför generell och det ska i samband med köpet framgå tydligt att undantag från det som angetts vid marknadsföringen har gjorts. Nämnden konstaterade att säljaren inte hade visat att utrustningen undantagits i avtalet eller att konsumenten i samband med köpet på annat sätt upplysts om att utrustningen inte ingick. Nämnden fann därför att utrustningen skulle ha funnits i bilen och att bilen därför inte levererats i avtalsenligt skick. Konsumenten fick därför rätt.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2020-19405