Sammanträde i utökad sammansättning

Ett sammanträde i utökad sammansättning leds av myndighetens ordförande eller vice ordförande. Övriga ledamöter vid ett sammanträde ska till lika antal vara utsedda efter nomineringar av konsument- respektive näringsidkarorgan.

En tvist får avgöras av myndigheten i utökad sammansättning om den är av särskild betydelse för myndighetens rättstillämpning eller annars är av särskild vikt. Myndighetens ordförande beslutar om en tvist ska avgöras i utökad sammansättning. Myndigheten i utökad sammansättning är beslutsför med myndighetens ordförande eller vice ordförande, två externa ordförande och fyra andra ledamöter.

Om både myndighetens ordförande och vice ordförande deltar, ska endast en extern ordförande delta. Fler än sju ledamöter får inte delta.

Länk till Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

Uppdaterad: