1.4. Vad gäller om leveransen blir försenad?

Den 30 juni köpte konsumenten en ytterdörr. Angiven leveranstid var 6-9 veckor. Två veckor efter köpet hörde säljaren av sig och meddelade att dörren skulle levereras vecka 38. Vecka 40, den 4 oktober, kontaktade konsumenten säljaren och påpekade att dörren var försenad. Den 17 oktober hade dörren fortfarande inte levererats och köparen hörde därför av sig till säljaren och hävde köpet. Säljaren motsatte sig kravet och menade att dörren var en tillverkningsvara som byggdes efter konsumentens önskemål om mått, färg och utförande.

Nämnden konstaterade att en säljare är i dröjsmål om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hens sida. Vid dröjsmål har köparen bl.a. möjlighet att kräva att köpet hävs om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom.

Av ärendet framgick att säljaren vid flera tillfällen meddelat konsumenten att dörren var på väg och skulle levereras påföljande vecka, men att så inte blev fallet. Detta innebar att säljaren var i dröjsmål. Dröjsmålet var enligt nämndens bedömning av sådan väsentlig betydelse för konsumenten att hen hade rätt att häva köpet.

Till söksidan för avgöranden
  • Beslut
  • Änr 2019-17351