Tvister som vi inte prövar

Det finns ett antal typer av tvister som vi inte prövar. Läs igenom informationen här så att du inte skickar in din anmälan i onödan.

Vi prövar inte

 • utförande av hälso- och sjukvårdstjänster
 • köp av fast egendom
 • upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätt respektive tomträtt, eller
 • arrende eller hyra av lägenhet om tvister rör avser annat än penningfordran
 • tvister som kan prövas eller har prövats av en nämnd för alternativ tvistlösning som godkänts enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Länk till Kammarkollegiets lista över godkända nämnder
 • tvister som handläggs i eller är avgjorda av en domstol, Kronofogdemyndigheten eller en hyres- och arrendenämnd
 • tvister som redan prövats av myndigheten eller som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om grupptalan
 • när anmälan gjorts av någon annan än en konsument eller, när det gäller grupptalan enligt 9 §, någon annan än Konsumentombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter
 • om anmälan har kommit in till myndigheten mer än ett år efter det att konsumenten gjort en reklamation till näringsidkaren.

Konkurser

Vi prövar normalt inte ärenden där företag gått i konkurs eftersom det oftast betyder att pengarna inte räcker till betalning av oprioriterade krav eller fordringar som konsumenten har. Däremot prövar vi ärenden där konsumenten vill bli fri från ett krav som det företag som har försatts i konkurs har riktat mot konsumenten. I det fallet ska företaget inte betala ut pengar, utan avstå från ett krav.

Värdegränser

Myndigheten prövar inte tvister när värdet av vad som yrkas understiger

 • 2 000 kronor för tvister som rör bank, försäkring, båt eller bostad
 • 1 000 kronor för tvister som rör motor, resor, möbler, tvätt, spel eller lotterier
 • 500 kronor för tvister som rör passagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar
 • 500 kr för tvister rörande elektronik, skor eller textil och för övriga tvister.
Uppdaterad: