Nämndsammanträdet

Majoriteten av besluten hos oss fattas vid ett nämndsammanträde. Här beskriver vi vilka som sitter med vid sammanträdet och vilken uppgift de har.

Ordförande och föredragande

Sammanträdena leds av vår ordförande, vår vice ordförande eller av någon av de externa ordförande med domarerfarenhet som regeringen utsett. Vid sammanträdena presenteras ärendena av jurist från ARN eller av en särskilt utsedd föredragande. 

Ordföranden i Allmänna reklamationsnämnden

 • Anders Eriksson (f.d. generaldirektör)
 • Karin Hallsten (vice ordförande)
 • Emma Hellman (hovrättsassessor)
 • Mirja Högström (hovrättsråd)
 • Marcus Isgren (ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden)
 • Christina Jacobsson (hovrättsråd)
 • Sven Johannisson (hovrättsråd)
 • Svante O. Johansson (justitieråd)
 • Ralf Järtelius (hovrättsråd)
 • Sven Jönson (hovrättsråd)
 • Thomas Kaevergaard (hovrättsråd)
 • Bertil Kallner (f.d. chefsjurist)
 • Linda Kullberg (rådman)
 • Anne Kuttenkeuler (hovrättsråd)
 • Britta Ahnmé Kågerman (ARN:s f.d. chef)
 • Gunnar Lavett (f.d. chefsrådman)
 • Fredrik Ludwigs (hovrättsråd)
 • Lars Lundgren (f.d. chefsrådman)
 • Amina Lundqvist (hovrättslagman)
 • Dag Mattsson (justitieråd)
 • Anne Mellqvist (hovrättsråd)
 • Kenneth Nordlander (hovrättsråd)
 • Anders Norin (hovrättsråd)
 • Ylva Osvald (hovrättslagman)
 • Karin Påle-Bartes (rådman)
 • Christina Ramberg (professor)
 • Emma Regner (hovrättsråd)
 • Stefan Strömberg (f.d. lagman)
 • Per Sundberg (lagman)
 • Barbro Thorblad (f.d. generaldirektör)
 • Erik Tiberg (hovrättsråd)
 • Anna Täcklind (chefsrådman)
 • Ricardo Valenzuela (rådman)
 • Elisabeth Wass Löfstedt (lagman)
 • Birgitta Widebäck (f.d. hovrättslagman)
 • Magnus Wulkan (rådman)

Ledamöter från konsumentsidan och branschsidan

Vid nämndsammanträden ska två ledamöter från konsumentsidan och två från branschsidan vara med. I undantagsfall kan nämnden fatta beslut med endast en ledamot från respektive sida. Ledamöterna som sitter i nämnden har branschkunskap, allmän kännedom om näringslivet i stort eller om förhållandena inom konsumentområdet. De kommer från myndigheter och organisationer som regeringen har utsett. Ledamöterna företräder inte den enskilde konsumenten eller företaget utan ska vara opartiska. Hos oss finns runt 300 ledamöter förordnade.

Ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden

APPLiA

 • Kent Oderud
 • Matts Spångberg
 • Bo Landström

Branschorganisationen Färg Möbler Interiör (FMI)

 • Sten Lindblom

Byggföretagen

 • Lennart Andersson
 • Lennart Henriz
 • Patrik Jakobsson
 • Jan Johansson
 • Anders Larsson
 • Erik Lindtorp
 • Carl Gustav Ståhlberg
 • Claes Dalman
 • Anders Gärdsmark

Energiföretagen Sverige

 • Helena Laurell
 • Louise Marcelius
 • Elin Krona

Finansbolagens förening

 • Per Holmgren
 • Mats Ihd

Frisörföretagarna

 • Jerry Ahlqvist
 • Eva Moring

Företagarnas Riksorganisation

 • Östen Edén
 • Agneta Johansson
 • Kjell Moëll
 • Inger Tellesås
 • Hans-Ove Norén

Husvagnsbranschens Riksförbund

 • Bo Madenteg
 • Björn Söderberg
 • Jörgen Nyström

Installatörsföretagen

 • Joakim Carlsson
 • Fredrik Mejhert
 • Fredrik Sjödin
 • Viktor Sterner
 • Hans Söderström
 • Lovisa Elmgren
 • Betti-Ann Pettersson
 • Hanna Schöld
 • Johan Edward

Kooperativa förbundet

 • Anders Dahlquist-Sjöberg
 • Helena Dahlin
 • Manuela Harge

Mobility Sweden

 • Mats Holmström
 • Ulf Svensson
 • Christer Volby
 • Mazdak Haghanipour
 • Henrik Idermark
 • Claes Åström

Motorbranschens Riksförbund (MRF)

 • Gustaf Andersson
 • Joachim Due-Boje
 • Louise Eriksson
 • David Norrbohm
 • Jan Olvenmo
 • Klaus Silfvenius
 • Per Ring
 • Johan Eriksson
 • Mathias Haag
 • Anders Oleandersson

Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS)

 • Robert Dimmlich
 • Love von Gertten
 • Rebecka Larsson

Optikerförbundet

 • Olle Lindström
 • Patrik Maltborg
 • Rune Brautaset

Spelbranschens Riksorganisation (SPER)

 • Leif Almgren
 • Maria Wennerberg Sedigh
 • Bengt Hansell

Swe Boat - Båtbranschens Riksförbund

 • Mattias Nielsen
 • Björn Sandhaag
 • Göran Södergren
 • Arne Borg
 • Erik Ryttervik

Svensk Försäkring

 • Gabriel Berg
 • Eva Berndtsson
 • Jessica Eijvergård
 • Eric Fredriksson
 • Thomas Hasselblad
 • Linda Karlberg
 • Mats Lilja
 • Johan Lundström
 • Claes Nyberg
 • Katarina Rykowska
 • Thomas Sevebrant
 • Lars Eriksson
 • Anna Lindvall Gustafsson
 • Hedda Kinderdal
 • Jennie Wahlgren

Svensk Handel

 • Henrik Englund
 • Jolanda Girzl
 • Lena Häll
 • Louise Manestam
 • Annelie Petersén
 • Maria Sandow
 • Anna-Karin Strömqvist
 • Elisabeth Tedestål
 • Anna Domander
 • Mårten Beck-Friis
 • Kersti Gunnestedt
 • Thomas Iakovidis
 • Jenny Lindgren
 • Patricia Haddad Wikman
 • Titti Wigren
 • Josefin Isaksson

Svenska Bankföreningen

 • Bodil Ahrent
 • Jessie Cargill-Ek
 • Helena Edling
 • Agneta Hesselbo
 • Karin Silfverlin Häge
 • Anders Karlström
 • Elisabet Malmström
 • Kerstin Nilsson
 • Madelené Utter
 • Henning Axelsson
 • Gulcin Tekes
 • Pär Jansson
 • Therese Slotts
 • Emira Hallsten
 • Johan Blomqvist
 • Lisa Cahlman-Friis
 • Homan Hamzeh

Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)

 • Martin Bjerking
 • Jose Escobar

Svenska Flygbranschen

 • Hanna Renkse
 • Tania Harris-Roman
 • Alexander Vasberg

Svensk Värdepappersmarknad

 • Joakim Ahlgren
 • Vibekke Eliasson
 • Caroline Pettersson
 • Charlotta Olivendahl
 • Teresa Schechter
 • Erik Rynhag
 • Henrik Ehrning

Svenska Kyl- & Värmepumpföreningen (SKVP)

 • Jan-Erik Nowacki

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF)

 • Annika Bohm Nygren
 • Frida Johansen Larsson
 • Anders Johansson Crona
 • Tomas G Olsson
 • Elin Rosén
 • Åsa Segetorp
 • Jonas Thyberg
 • Karin Uddfors

Svenska Fordonsbranschen

 • Helge Bromé
 • Håkan Schou
 • Youcef Abna Aissa
 • Georgios Theodossiou
 • Fredrik Wakman
 • Michael Bergvall
 • Lars Bergmark
 • Madelene Fändriks Leandersson
 • Johan Christersson
 • Lars Dahlqvist
 • Johan Hedberg
 • Hanna Bühlmann
 • Magnus Bengtsson
 • Mattias Larsson

Svensk Kollektivtrafik

Svensk plastiskkirurgisk förening

 • Richard Lewin

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR)

 • Camilla Björck
 • Annica Joensuu
 • Nathalie Koverman
 • Ann-Charotte Andersson Rosén

Sveriges Skomakarmästarförbund

 • Carina Eneroth
 • Mats Hallman
 • Patrik Nilsson

Sveriges Tvätteriförbund

 • Anders Gibrand
 • Kjell Borg
 • Lasse Söderberg

Sveriges Veterinärförbund

 • Johanna Habbe
 • Anna-Karin Merin

Textilimportörerna

 • Lotta Höijer
 • Gunilla Jönsson
 • Åke Weyler
 • Louise Winter

Visita

 • Katarina Alfredsson
 • Anna Sandborgh

Energimarknadsinspektionen

 • Sanna Westman Carling
 • Maria Werleskog

Statens Energimyndighet

 • Rickard Faivre
 • Helena Nilsson

Hyresgästföreningen - Riksförbundet

 • Susanna Skogsberg
 • Ellinor Rapp
 • Roland Sjölin
 • Roger Höög
 • Marie-Therese Packbier
 • Jakob Holmesson

Konsumentverket

 • Anna Eek
 • Anna Gunnarsson
 • Bibbi Olsson
 • Claudia Ayala Calderon
 • Emelie Rogner
 • Hanna Bornstedt
 • Martin Olsson
 • Mathilda Larsson
 • Marek Andersson
 • Mikaela Lundqvist
 • Ulrika Edlund
 • Fanny Forsling
 • Viktoria Fredholm
 • Cecilia Grändås
 • Linda Halvarsson
 • Emma Hedge
 • Erika Herrlin
 • Astrid Hjertaker
 • Christine Holst
 • Anna K Hult
 • Adna Jetis
 • Magnus Karpe
 • Maja Lindstrand
 • Helena Ljungberg
 • Stina Lundqvist
 • Emelie Neidre
 • Cecilia Norlander
 • Maria Nilsson
 • Nora Shoki
 • Emanuel Prahl Hedqvist
 • Joel Westerlund
 • David Ånesjö
 • Henric Jonsson
 • Nils Sjöberg
 • Annelie Fridell
 • Johanna Persson
 • Bibbi Olsson
 • Charlotta Håkansson
 • Linnéa Fernström
 • Gunilla Insulander Reinholdsson
 • Tim Andersson
 • Linus Karlsson
 • Malin Eklund
 • Adam Björkman
 • Victor Magnusson
 • Isabell Fabbri
 • Elin Berner
 • Hevi Aziz
 • Ida Hallberg

Konsumentvägledarnas förening

 • Kristina Axelsson
 • Malin Brandt Smedberg 
 • Cecilia Collin
 • Elisabeth Eklo
 • Ingrid Elebrink
 • Fredrik Falkenström
 • Anna Karlsson
 • Dragan Kotarac
 • Ingrid Krylén
 • Anna Mähler
 • Ilia Panagakou Georgopoulou
 • Mimona Pettersson
 • Annika Wilow Sundh
 • Laila-Marit Sandberg
 • Monica Sandström
 • Niclas Sturesson
 • Anna Löwdahl
 • Therese Andrén
 • Anna Nilsson
 • Florina Merca
 • Julia Jonasson
 • Johan Westergren
 • Magnus Österberg Westerlund
 • Gabriel Södersten
 • Maria Johansson
 • Gabriela Mejia Andrade
 • Shemsi Grajqevci

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)

 • Mikael Lindberg
 • Lars Olov Sjöström
 • Arne Winerdal

Riksförbundet M Sverige

 • Milos Kosijer
 • Carl-Erik Stjernvall
 • Olle Haglund

Sjösportens Samarbetsdelegation (SSD)

 • Peter Karlsson
 • Ulf Lindskog
 • Arne Larsson
 • Peter Borenberg

Sveriges Aktiesparares Riksförbund

 • Lars Milberg
 • Sverre Linton

Sveriges Konsumenter

 • Lars Bromander
 • Birgitta Dunnington
 • Ritva Elg
 • Harriet Gillberg
 • Lars-Åke Henriksson
 • Tommy Hultman
 • Karolina Johansson
 • Titti Kerr Axelsson
 • Katarina Koch
 • Britten Lagerkvist Tranströmer
 • Carina Lundgren Stenbacka
 • Sten Lundqvist
 • Thomas Montgomery
 • Maris Sedlenieks
 • Linda Vonstad
 • Arman Hovanesian
 • Karolina Karjatkar Öberg
 • Annegret Stackenström
 • Jane Wiberg Ullman

ElektronikBranschen

 • Pernilla Enebrink
 • Martina Hägg
 • Tony Ottebjer-Winkler
 • Gisela Restell
Uppdaterad: