Blanketter för utskrift

Du måste göra din anmälan på någon av våra anmälningsblanketter. Om du inte har möjlighet att göra din anmälan direkt på vår webbplats kan du skriva ut en anmälningsblankett och fylla i den för hand. De här anmälningsblanketterna går inte att fylla i digitalt.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten

Kan du inte skriva ut, kan du kontakta oss och beställa en blankett. Ange namn och postadress och vilken vara eller tjänst som din anmälan gäller. Vi skickar hem blanketten till dig med post.

Du får bara bekräftelsemejl om du gör anmälan på webbplatsen

Om du inte gör din anmälan direkt på webben kommer du inte att få en bekräftelse direkt och du får inte heller några inloggningsuppgifter för att följa ditt ärende på webben. Det kan dröja några veckor innan du hör något från oss, vilket är helt normalt. Du behöver inte kontakta oss.

Skriv ut ej elektroniskt ifyllbara anmälningsblanketter

Blanketterna här nedanför är till för de som inte vill göra sin anmälan på vår webbplats utan som istället vill skriva ut blanketterna och fylla i dem för hand. De här blanketterna är inte ifyllbara elektroniskt. Endast ett exemplar av blanketten och eventuella bilagor ska skickas in till oss.

Blankett för utskrift: bank

Blankett för utskrift: försäkring

Blankett för utskrift: köp av vara

Blankett för utskrift: köp av fordon

Blankett för utskrift: reparation av fordon

Blankett för utskrift: resa

English version: travel

Blankett för utskrift: tjänst

Uppdaterad: