Lagar och regler

Här listar vi ett antal webbplatser med information om lagar och regler på konsumentområdet. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatserna.

Konsumentverkets webbplats

Här hittar du Konsumentverkets information till företag.

konsumentverket.se

Här hittar du Konsumentverkets redovisning av konsumentens rättigheter i olika situationer.

hallåkonsument.se

Domstolsverkets rättsinformation

Här hittar du vägledande avgöranden från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten samt föreskrifter, remissyttranden och handböcker från Domstolsverket.

rattsinfosok.dom.se

Lagrummet

Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.

lagrummet.se

Riksdagens webbplats

Riksdagens webbplats med författningar i fulltext.

riksdagen.se

EU-domstolen

Rättspraxis och kommentarer till domstolens domar. Svensk version.

EU-domstolen

EUR-Lex

På EUR-Lex hittar du EU-lagstiftning och andra offentliga dokument. 

EUR-Lex

Uppdaterad: