Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter / skyddad identitet (det vill säga att du har en sekretessmarkering eller en markering för skyddad folkbokföring hos Skatteverket) är det särskilt viktigt för dig att tänka på att de allra flesta handlingar som skickas in till nämnden blir offentliga och kommer att skickas över till motparten.

Du måste tala om för ARN i din anmälan att du har en sekretessmarkering eller en markering för skyddad folkbokföring hos Skatteverket. Då kommer ARN att göra en särskild sekretessprövning innan dina personuppgifter lämnas ut till någon annan.

För att kunna skicka in en anmälan till ARN genom vår webbplats måste man ange en mejladress, men i övrigt behöver du inte ange några kontaktuppgifter för att ARN ska kunna pröva ditt ärende. 

Om du inte vill uppge din mejladress går det bra att skicka in din anmälan med vanlig post. Du måste då ange en adress som ARN kan nå dig på, t.ex. Skatteverkets postförmedlingsservice. 

Mer om pappersblanketter för anmälan

Om du vill att ARN ska kunna ringa till dig eller nå dig på annat sätt, går det bra att lämna dina kontaktuppgifter i en särskild bilaga till anmälan. En sådan bilaga behöver inte skickas över till motparten i ärendet, och lämnas inte heller ut till någon annan.

Uppdaterad: