Allmänna reklamationsnämnden söker en vice ordförande

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) huvudsakliga uppdrag är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. ARN:s praxis är i stor utsträckning vägledande för rättstillämpningen på det civilrättsliga konsumentområdet i Sverige.

ARN är en utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade och kunniga medarbetare. ARN strävar alltid efter ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap. Vår verksamhet kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och trivsel. Vi är en arbetsplats där medarbetarna samarbetar och ser myndigheten som en helhet.

Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler på Kungsholmstorg i Stockholm. På ARN arbetar närmare 60 medarbetare, varav drygt 40 jurister och ca 10 administratörer. Juristerna arbetar på en beredningsenhet som i sin tur är indelad i tre enheter, som leds av enhetschefer. Knutna till ARN är också ett antal externa ordförande, föredragande och ledamöter.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en vice ordförande.

Som vice ordförande är du ställföreträdande myndighetschef och rättschef. Du är chef för beredningsenheten och har personalansvar för de tre enhetscheferna. Du ansvarar för att styra och driva rättsutvecklingen på ARN, omvärldsbevaka och samverka i juridiska frågor med olika aktörer samt ge stöd i juridiska frågor till myndighetschefen, ledningsgruppen och den övriga verksamheten.

Du har en strategisk roll där du ansvarar för planering, uppföljning och utveckling avmyndighetens uppdrag och för att skapa förutsättningar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du deltar också i ARN:s beslutsfattande genom att leda sammanträden och fatta beslut efter föredragning.

Kvalifikationer

Vi söker dig som

 • har assessorskompetens från allmän domstol
 • har mycket goda juridiska kunskaper, framför allt inom civilrätt,
 • har en mycket god språkkänsla,
 • är en dokumenterat skicklig chef och ledare,
 • har erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • har erfarenhet av ledningsgruppsarbete,
 • har erfarenhet av arbete med budget och verksamhetsuppföljning,
 • har dokumenterad erfarenhet av att leda förändringsarbete och utveckla verksamhet på ett strategiskt sätt med gott resultat,
 • har en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift,
 • har intresse av att leda och motivera medarbetare,
 • skapar goda relationer till kollegor och bidrar med din kompetens till gruppens gemensamma arbete,
 • är öppen, drivande, målmedveten och beredd att engagera dig i såväl stora som små utvecklingsprojekt, med perspektivet myndighetens bästa i fokus.

Det är viktigt att du kan organisera ditt arbete, har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter då arbetsbelastningen under perioder är hög. Som vice ordförande ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål inom givna ramar för de projekt som du ansvarar för.

Tester kan komma att användas vid denna rekrytering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och ledaregenskaper.

Meriterande

Det är meriterande om du

 • är eller har varit ordinarie domare i allmän domstol,
 • har fördjupade kunskaper inom konsumenträtt.

Anställningsform

Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: Heltid

Ansökningsförfarande

Tjänsten tillsätts av regeringen på förslag av myndighetschefen.

Ansökan inkl. CV skickas till rekrytering@arn.se senast den 5 maj 2024.

Genom din ansökan samtycker du till att ARN behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan i sin helhet kommer att sparas av myndigheten i två år i enlighet med Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2004:1). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida.

Kontaktpersoner

Marcus Isgren08-508 860 60Ordförande och chef

Elin Envall08-508 860 44SACO

Charlotta Lindeberg08-508 860 16ST

Uppdaterad: